Абразивни дискове - Полезна информация
aбразиви

Диск за рязане

абразивен диск за шлайфане

Диск за шлайфане

камбана

Камбана

АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ

BROWN CORUNDUM (95A):
Това е продукт, получен при разтапяне на боксит в електрически пещи при температура около 2000C. Химичният му състав е основно Al2O3(94.5-97%), TiO2(3%) и незначителни количества SiO2, Fe2O3, CaO и MgO. Характеризира се с добра издръжливост висока механична якост и твърдост(9 в скалата на Мос). Има сравнително висок коефициент на топлопроводимост и ниско топлинно разширение. Микротвърдостта на материала достига до около 1900kG/mm2. Относителното тегло (плътност) е равна на 3,90 + / -0,05 g / cm 3. Обемната плътност в зависимост от големината се равнява 1,52-1,87 g/cm3.

BLACK SILICON CARBIDE (98C):
Този продукт с химична формула SiC е получен при синтеза на кварцов пясък с висока степен на чистота и нефтен кокс (като основни продукти), под висока температура в електрически пещи. Съдържа SiC(97.5%) и незначителни добавки от Fe2O3, Al2O3, CaO, SiO2, MnO2. Характеризира се с голяма твърдост (9,2 по скалата на Мос) и микротвърдост (около 3500 kg/mm2).  Плътността при шестоъгълен тип, който се влияе от степента на примеси се свежда до 3,15 + / -0,05 g/cm3. Обемна плътност е 1,30 - 1,58 g/cm3. Добра топлопроводимост, ниско топлинно разширение (намалява с повишаване на температурата) и висока якост са друга характеристики, които гарантират широкото използване на материала. Електрически това е полупроводник.

MACROGRAINS
FEPA
Mean sizes
FEPA
Mean sizes
FEPA
Mean sizes
designation
of grain [mm]
designation
of grain [mm]
designation
of grain [mm]
F 4
5.600 - 4.750
F 36
0.600 - 0.500
F 230
56.0 - 50.0
F 5
4.750 - 4.000
F 40
0.500 - 0.425
F 240
46.5 - 42.5
F 6
4.000 - 3.350
F 46
0.425 - 0.355
F 280
38.5 - 35.0
F 7
3.350 - 2.800
F 54
0.355 - 0.300
F 320
30.7 - 27.7
F 8
2.800 - 2.360
F 60
0.300 - 0.250
F 360
24.3 - 21.3
F 10
2.360 - 2.000
F 70
0.250 - 0.212
F 400
18.3 - 16.3
F 12
2.000 - 1.700
F 80
0.212 - 0.180
F 500
13.8 - 11.8
F 14
1.700 - 1.400
F 90
0.180 - 0.150
F 600
10.3 - 8.3
F 16
1.400 - 1.180
F 100
0.150 - 0.125
F 800
7.5 - 5.5
F 20
1.180 - 1.000
F 120
0.125 - 0.106
F 1000
5.3 - 3.7
F 22
1.000 - 0.850
F 150
0.106 - 0.075
F 1200
3.5 - 2.5
F 24
0.850 - 0.710
F 180
0.090 - 0.063
F 30
0.710 - 0.600
F 220
0.075 - 0.053

ЗАГЛАВИЕ

форма 11
форма 27
форма 41
форма 42

ЗАГЛАВИЕ

дискове

ЗАГЛАВИЕ

дискове

ЗАГЛАВИЕ

Максимално допустима периферна скорост
Цветова лента
50
63
80
100

ЗАГЛАВИЕ

Инструменти за стандартни приложения
Standart
Инструменти с дълъг живот
Extra
Специални инструменти
Special
Инокс
Inox

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ И НЕМЕТАЛ

Характеристики
 max.permissible
DIMENSION
 STANDART
EXTRA
      NON METAL
INOX
SPECIAL
 operating speed
TYPE
D x T/U x H
A 24 R BF 
A 30 R BF
A 46 R BF
A 24 T BF
A 30 T BF
A 60 T BF
C 24 S BF
C 30 S BF
A 30 R BF
A 36 R BF
A 46 R BF
A 60 R BF
A 30 R BF
A 36 R BF
[1 / min.]
m/s
41
115 x 1 x 22.23
O
O
13 300
80
41
115 x 1.6 x 22.23
O
O
O
O
13 300
80
41
115 x 2 x 22.23
O
O
O
O
13 300
80
42
115 x 2 x 22.23
O
O
O
13 300
80
41
115 x 2.5 x 22.23
O
O
O
O
O
13 300
80
42
115 x 2.5 x 22.23
O
O
O
O
13 300
80
41
115 x 3 x 22.23
O
O
O
O
O
13 300
80
42
115 x 3 x 22.23
O
O
O
O
O
13 300
80
41
125 x 1 x 22.23
O
O
12 250
80
41
125 x 1.6 x 22.23
O
O
O
O
O
12 250
80
41
125 x 2 x 22.23
O
O
O
O
12 250
80
42
125 x 2 x 22.23
O
O
O
12 250
80
41
125 x 2.5 x 22.23
O
O
O
O
O
12 250
80
42
125 x 2.5 x 22.23
O
O
O
O
12 250
80
41
125 x 3 x 22.23
O
O
O
O
O
12 250
80
42
125 x 3 x 22.23
O
O
O
O
O
12 250
80
41
180 x 2 x 22.23
O
O
O
O
O
8 500
80
42
180 x 2 x 22.23
O
O
O
O
8 500
80
41
180 x 2.5 x 22.23
O
O
O
8 500
80
42
180 x 2.5 x 22.23
O
O
O
8 500
80
41
180 x 3 x 22.23
O
O
O
O
O
8 500
80
42
180 x 3 x 22.23
O
O
O
O
O
8 500
80
41
230 x 2 x 22.23
O
O
O
O
O
O
6 650
80
42
230 x 2 x 22.23
O
O
O
O
O
6 650
80
41
230 x 2.5 x 22.23
O
O
O
O
6 650
80
42
230 x 2.5 x 22.23
O
O
O
O
6 650
80
41
230 x 3 x 22.23
O
O
O
O
6 650
80
42
230 x 3 x 22.23
O
O
O
O
O
6 650
80
Приложения
стомана
x
x
конструктивна стомана:
големи напречни разрези
x
x
малки напречни разрези
x
x
ламарина ,тънк. профили
x
x
x
x
x
x
инструментална стомана
x
x
x
x
x
x
неръждаема стомана
x
x
x
x
киселиноустойчива стом.!!!
x
x
x
x
ламарина ,тънк. профили
x
x
x
твърд бял чугун 
x
x
сферографитен чугун
x
x
x
x
лята стомана
x
x
x
x
алуминии и сплавите му
x
x
цветни метали
x
x
скалооблицовъчни матер.
x
x
керамика,бетон,мозайка
x
x

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ШЛАЙФАНЕ НА МЕТАЛ И НЕМЕТАЛ

    ХАРАКТЕРИСТИКИ
 max.permissible
DIMENSION
SOFT
STANORT
EXTRA
NON METAL
INOX
SPECIAL
 operating speed
TYPE
D x T/U x H
95A 24 PBF - 80
95A 24 QBF - 80
95A 30 QBF - 80
95A 24 RBF - 80
98C 24 QBF - 80
98C 30 QBF - 80
95A 30 QBF - 80
95A 36 QBF - 80
95A 24 PBF - 80
95A 30 PBF - 80
[1 / min.]
m/s
27
115 x 6 x 22.23
O
O
O
O
O
13 300
80
27
115 x 8 x 22.23
O
O
O
O
O
13 300
80
27
125 x 6 x 22.23
O
O
O
O
O
12 250
80
27
125 x 8 x 22.23
O
O
O
O
12 250
80
27
180 x 4 x 22.23
O
O
O
O
O
8 500
80
27
180 x 6 x 22.23
O
O
O
O
O
O
O
8 500
80
27
180 x 8 x 22.23
O
O
O
O
O
O
8 500
80
27
180 x10x 22.23
O
O
O
O
O
8 500
80
27
230 x 4 x 22.23
O
O
O
O
O
6 650
80
27
230 x 6 x 22.23
O
O
O
O
O
O
6 650
80
27
230 x 8 x 22.23
O
O
O
O
O
O
6 650
80
27
230 x10x 22.23
O
O
O
O
O
6 650
80
 ПРИЛОЖЕНИЕ
стомана(общо предназначение)
x
x
обикновени конструктивни стом.
x
x
x
стомана с висока твърдост
x
x
стомана с високо съдържание C
x
легирана стомана
x
x
x
x
киселинно устйчиви стомани
x
x
заварки
x
x
лята стомана
x
x
чугун (общо предназначение)
x
x
сферографитен чугун
x
x
сив чугун
x
x
алуминии и алуминиеви сплави
x
x
цветни метали
x
x
скалооблицовъчни материали
x
x
керамика,бетон,мозайка
x
x

Abrasiv Bulgaria LTD.

Berkovitsa, Poruchik Grozdanov 24

t: +359-953-88179
f: +359-953-88255